OAMGMAMR Filiala Alba a început REAVIZAREA pentru anul 2023 conform prevederilor Hotărârii nr.5/11.03.2020 a Consiliului Naţional al OAMGMAMR.

Reavizare pentru anul 2023 se va desfășura atat online, cat si fizic – dosarele de pot depune la sediul ordinului.

Vă recomandăm să urmăriți tutorialul privind încărcarea documentelor în vederea obținerii avizului pentru anul 2023. Pentru vizualizare tutorial click aici

Documentele necesare eliberării AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2023 pentru membrii săi sunt:

 1. Certificatul de membru
 2. Asigurarea de răspundere civilă profesională – malpraxis, încheiată pentru ÎNTREG anul 2023, valoarea minimă asigurată fiind de :

– 10.000 euro – pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi

– 4.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale

– 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii

– 20.000 de euro – pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care care exercită profesia în regim independent ca persoană fizică independentă sau ca titulari de cabinetele individuale de practică independentă

Recomandăm ca asigurarea de răspundere civilă profesională să cuprindă daune morale, variantă care acoperă mult mai sigur riscurile profesionale la care sunt expuşi asistenţii medicali.

Legislație – Valori minime ale asigurărilor de răspundere civilă petru personalul medical / Hotărârea 39/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care care exercită profesia în regim independent ca persoană  fizică independentă sau ca titulari de  cabinetele individuale de practică independent

Hotărârea nr. 1164/2022 privind aprobarea Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate

 1. Raport per salariat din REVISAL eliberat în luna depunerii documentelor pentru reavizare.
 2. Dovada achitării cotizației pentru anul 2023

Cererea se poate aplica chiar dacă nu ați achitat cotizația, urmând să primiți pe mail suma care trebuie achitată.

Taxa se achită în contul OAMGMAMR Filiala Alba RO91BTRLRONCRT0262257501 deschis la Banca Transilvania.

Situații speciale:

Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :

 • Carte de identitate
 • Certificat căsătorie
 • Sentință divorț

Pentru absolvenții de școală postliceală și facultate, care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ, vor încărca diploma de absolvire, urmând să depună ulterior în original, la sediu, varianta legalizată la notar.

Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare :

 • Carte de identitate
 • decizie suspendare a contractului de muncă şi decizie de încetare a suspendării – sau raportul per salariat în care este operată acea perioada de suspendare

Pentru membrii care profesează ca PFI vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior şi:

 • certificatul de înregistrare fiscală – (dacă nu l-au depus până acum)
 • ultima declaraţie cu veniturile realizate în anul precedent depusă la AJFP Alba (în locul raportului per salariat)

Pentru membrii pensionaţi care profesează vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior şi:

 • Decizia de pensionare
 • Certificat de sănătate (fişa de aptitudini eliberată de medic de Medicina Muncii)

Asistenţii medicali care au absolvit programul de REVALORIZARE a formării iniţiale şi încă nu au depus o copie a diplomei pentru dosarul personal, o pot face pentru a le fi înregistrată şi pe certificatul de membru.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la tel.: 0258 830 570.

Programul de lucru cu publicul este de luni- joi intre orele 10.00 – 16.00.