Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR): 
 
a) Copia certificatului de competenţe profesionale sau a diplomei care atestă formarea în profesie – copie legalizată şi supliment descriptiv Europass + foaia matricolă – copii simple; (sau adeverinţă absolvire aflată în perioada de valabilitate). 
 
b) Certificatul de cazier judiciar (în termen de valabilitate) – original; 
 
c) Certificat medical tip A5 – eliberat de către medic de medicina muncii, din oricare unitate sanitară publică sau privată – original (care atestă că sunteți apt din punct de vedere fizic și psihic să profesați); 
 
d) Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională – MALPRAXIS (doar pentru asistenţii medicali care profesează)- copie simplă; Legislație – Valori minime ale asigurărilor de răspundere civilă petru personalul medical
 
e) Cartea de identitate – copie simplă; 
 
f) Certificat de naștere – copie simplă; 
 
g) Diploma de bacalaureat /certificat de absolvire a 12 clase – copie simplă; 
 
h) Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul) – copie simplă; 
 
i) Dosar de plastic cu șină și 2 folii pentru documente; 
 
j) Cerere tip pentru înscriere; 
 
k) Declaraţia de acceptare prelucrare date cu caracter personal;
 
l) Declaraţia pe propria răspundere.
 

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional.

PRECIZĂRI:

  • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
  • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Toți membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt înscriși în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.