Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR): 
 
a) Copia certificatului de competenţe profesionale sau a diplomei care atestă formarea în profesie/ adeverință absolvire aflată în perioada de valabilitate – în original și copie, plus supliment descriptiv Europass – copie simplă;
 
b) Certificatul de cazier judiciar (are valabilitate 6 luni de la data emiterii);
 
c) Certificat medical (de sănătate fizică și psihică) tip A5 (se eliberează de către un medic de medicina muncii, din oricare unitate sanitară publică sau private)
 
d) Cartea de identitate; 
 
e) Certificat de naștere – copie simplă; 
 
f) Diploma de bacalaureat sau certificat de absolvire a 12 clase – copie simplă;
 
g) Document de schimbare a numelui (certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț – unde este cazul) – copie simplă;
 
h) Cerere tip pentru înscriere + declaraţii; (formularele se pot descărca de la subsolul paginii sau de la sediu)
 
i) Taxa de înscriere este de 100 lei – se depune o copie a documentului de plată;
 
j) Se achită cotizaţia pentru anul calendaristic în curs, calculată de la data înscrierii. Pentru cei ce nu profesează încă în domeniu, sau o fac în regim de voluntariat se calculează o taxă de 10 lei pe lună, iar pentru cei ce profesează cu contract de muncă se calculează o taxă de 1% din salariul de bază lunar (valoarea care se reflectă în REVISAL). Calculul cotizaţiei se va face la depunerea documentelor.
 
Date bancare:
Contul Filialei ALBA a OAMGMAMR este deschis la BANCA TRANSILVANIA:
RO91BTRLRONCRT0262257501
În situația în care depunătorul taxelor este altă persoană decât cea pentru care este depusă suma, vă rugăm să solicitați să se facă mențiunea pe documentul de plată – numele și prenumele persoanei pentru care aceasta este efectuată și ceea ce reprezintă (taxă de înscriere + cotizație anul …). Dacă plata este efectuată la multifunctional, vă rugăm să introduceți numele si prenumele persoanei pentru care se efectuează depunerea și ceea ce reprezintă.
 
o) se depune la dosar copia documentului de plată
 
 

Se vor atașa documentelor precizate, următoarele formulare completate:

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR): 
 
a) Copia certificatului de competenţe profesionale sau a diplomei care atestă formarea în profesie – copie legalizată şi supliment descriptiv Europass + foaia matricolă – copii simple; (sau adeverinţă absolvire aflată în perioada de valabilitate). 
 
b) Certificatul de cazier judiciar (în termen de valabilitate) – original; 
 
c) Certificat medical tip A5 – eliberat de către medic de medicina muncii, din oricare unitate sanitară publică sau privată – original (care atestă că sunteți apt din punct de vedere fizic și psihic să profesați); 
 
d) Asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională – MALPRAXIS (doar pentru asistenţii medicali care profesează)- copie simplă; Legislație – Valori minime ale asigurărilor de răspundere civilă petru personalul medical
 
e) Cartea de identitate – copie simplă; 
 
f) Certificat de naștere – copie simplă; 
 
g) Diploma de bacalaureat /certificat de absolvire a 12 clase – copie simplă; 
 
h) Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț (dacă este cazul) – copie simplă; 
 
i) Dosar de plastic cu șină și 2 folii pentru documente; 
 
j) Cerere tip pentru înscriere; 
 
k) Declaraţia de acceptare prelucrare date cu caracter personal;
 
l) Declaraţia pe propria răspundere.
 

La primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, solicitanții vor depune jurământul profesional.

PRECIZĂRI:

  • Absolvenții studiilor liceale efectuate într-o țară terță vor prezenta documentul obținut de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  • Pentru exercitarea profesiei pe teritoriul României, Certificatul de membru trebuie însoțit în mod obligatoriu de Avizul anual.
  • Practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu îndeplinește condițiile prevăzute de OUG 144/2008, constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.

Toți membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt înscriși în Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.