Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează:

– În data de 24.10.2019 – examenul pentru asistenți medicali generaliști, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianți medicali;

– În data de 25.10.2019 – examenul pentru asistenți medicali – celelalte specializări, altele decât asistenți medicali generalist.