În cazul pierderii, furtului, distrugerii complete sau parțiale a certificatului de membru, vor fi depuse următoarele documente/acte:
  • Cerere pentru eliberare duplicat adresată conducerii filialei;
  • Declarație scrisă a titularului în care sunt cuprinse împrejurările în care documentul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat
  • Copia documentului pierdut (dacă există)
  • Copia documentului de identitate
  • Dovada publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a, a pierderii, furtului, distrugerii complete sau deteriorării parțiale a Certificatului de Membru sau a dovezii publicării anunțului într-un cotidian de largă circulație (în acest caz se va prezenta chitanța și cotidianul respectiv
  • Documente de la locul de muncă, dacă este exercitată profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical – a se vedea secțiunea “Eliberarea avizului anual pentru exercitarea profesiei”, deoarece eliberarea unui Certificat de membru (“Duplicat” în cazul de față) necesită eliberarea unui nou aviz anual pentru exercitarea profesiei