DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ...

Faceți clic pe titlul de calificare dorit iar pagina se va derula automat la lista de documente necesare pentru acea calificare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU CARE SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist (AMG)

I Nivel studii postliceale

1. CERTIFICATE DE COMPETENȚE PROFESIONALE (cu formare începută anterior (ex. 2007, 2006, 2005….etc) anului 2007, inclusiv promoția 2009 de absolvenți);

2. DIPLOMĂ/ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE a școlii postliceale sanitare de specialitate;

II. Nivel studii superioare

3. DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE DE STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ (absolvire Colegiu AMG) cu formare începută anterior anului 2003;

4. DIPLOMĂ DE LICENȚĂ DE AMG cu formare începută anterior anului 2003;

Documente necesare

 1. Cerere – tip; (descarcă MODEL CERERE)
 2. Copie după actul de identitate;
 3. După caz, documente de schimbare a numelui- în copie legalizată la notar;
 4. Diplomă de bacalaureat dupa caz diploma/certificat de absolvire a 12 clase- în copie legalizată la notar;
 5. Unul din documentele de studii de AMG prevăzute în coaloana I- în copie legalizată la notar;
 6. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă- în copie legalizată la notar;
 7. Adeverința cu perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală/ facultate- în original;
 8. Cartea de muncă- în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoțit de actele adiționale (după caz)- în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de angajator.
 9. Adeverința de vechime conform Anexei II- în original sau extras din REVISAL semnat, parafat și înregistrat de către unitatea care îl eliberează.
  Extrasul din REVISAL trebuie să conțină funcția, norma de încadrare, data de început și de sfârsit a perioade lucrate și după caz, concedii fără plată, creștere copil, concedii medicale, suspendări
 10. Pentru a putea considera activitatea desfășurată în cabinetele medicale de stomatologie/medicină dentară, ca experiență profesională de asistent medical generalist, persoanele în cauză trebuie să depună la dosar și FIȘA DE POST întocmită de angajator, din care să rezulte obligația îndeplinirii activităților de asistent medical generalist, prevăzute de lege.
 11. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care sa rezulte ca exercitarea profesiei pe teritoriul Romaniei s-a facut cu aviz de libera practica
  Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 32/2016 ) B.T. – RO91BTRLRONCRT0262257501

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PENTRU CARE NU SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Titluri de calificare de ASISTENT MEDICAL GENERALIST (AMG)

I Nivel studii postliceale

1. CERTIFICATE DE COMPETENȚE PROFESIONALE (cu formare începută în septembrie 2007 și ulterior (ex. 2008, 2009… etc.));

2. CERTIFICAT NIVEL V (promoția 2015 și după caz ulterioare)

II. Nivel studii superioare

3. DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE DE STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ (absolvire Colegiu AMG) cu formare începută în octombrie 2003 și ulterior;

4. DIPLOMĂ DE LICENȚĂ DE AMG (cu formare începută în octombrie 2003 și ulterior)

Documente necesare

 1. Cerere – tip; (descarcă MODEL CERERE)
 2. Copie după actul de identitate;
 3. După caz, documente de schimbare a numelui- in copie, (certificate ‘’conform cu originalul’’ de catre filiala judeteană);
 4. Diplomă de bacalaureat sau dupa caz diploma/certificat de absolvire a 12 clase – in copie, (certificate ‘’conform cu originalul’’ de catre filiala judeteană);
 5. Unul din documentele de studii de AMG prevăzute în coaloana I- in copie, (certificate ‘’conform cu originalul’’ de catre filiala judeteană);
 6. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă- in copie, (certificate ‘’conform cu originalul’’ de catre filiala judeteană);
 7. Adeverința cu perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală/ facultate- în original;
 8. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 32/2016 )
  BANCA TRANSILVANIA
  RO91BTRLRONCRT0262257501

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE (MOAȘĂ) PENTRU CARE SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Titluri de calificare de ASISTENT MEDICAL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE (MOAȘĂ)

Nivel studii postliceale

DIPLOMĂ / CERTIFICAT DE ABSOLVIRE în specialitatea asistent medical obstetrică- ginecologie.

Documente necesare

 1. Cerere – tip; (descarcă MODEL CERERE)
 2. Copie după actul de identitate;
 3. După caz, documente de schimbare a numelui- în copie legalizată la notar;
 4. Diplomă de bacalaureat- în copie legalizată la notar;
 5. Diploma/certificatul prevăzute în coaloana I- în copie legalizată la notar;
 6. Foaia matricolă- în copie legalizată la notar;
 7. Adeverința cu perioada școlarizării eliberată de școala postliceală- în original;
 8. Cartea de muncă- în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoțit de actele adiționale (după caz)- în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de angajator.
 9. Adeverința de vechime conform Anexei II- în original sau extras din REVISAL semnat, parafat și înregistrat de către unitatea care îl eliberează.
  Extrasul din REVISAL trebuie să conțină funcția, norma de încadrare, data de început și de sfârsit a perioade lucrate și după caz, concedii fără plată, creștere copil, concedii medicale, suspendări.
 10. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 32/2016 )

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE MOAȘĂ PENTRU CARE NU SE CERE EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Titluri de calificare de MOAȘĂ

Nivel studii superioare

DIPLOMĂ DE LICENȚĂ DE MOAȘĂ (cu formare începută în octombrie 2003 și ulterior)

Documente necesare

 1. Cerere – tip; (descarcă MODEL CERERE)
 2. Copie după actul de identitate;
 3. După caz, documente de schimbare a numelui- în copie legalizată la notar;
 4. Diplomă de bacalaureat- în copie legalizată la notar;
 5. Diploma de moașă prevăzută în coaloana I- în copie legalizată la notar;
 6. Suplimentul la diplomă- în copie legalizată la notar;
 7. Adeverința cu perioada de înmatriculare la studii universitare de moașă eliberată de facultate- în original.
 8. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 32/2016 )

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ATESTAREA TITLURILOR DE CALIFICARE DE ASISTENT MEDICAL (AM)

Titluri de calificare de ASISTENT MEDICAL (AM)

Titluri de calificare de asistent medical de:

 • Pediatrie
 • Radiologie
 • Igiena
 • Laborator
 • Stomatologie
 • Balneofiziokinetoterapie si Recuperare
 • Farmacie
 • Igienist de cabinet stomatologic
 • Medico- social
 • Ocrotire

Nivelul de studii atestat este:

 1. studii superioare – diplomă de absolvire/diplomă de licență;

 2. studii postliceale – diplomă/certificat de absolvire/ certificate de competențe profesionale/ atestat;

 3. studii medii – bacalaureat de liceu sanitar specializare laborator, cu durata de pregătire de 5 ani

Documente necesare

 1. Cerere – tip; (descarcă MODEL CERERE)
 2. Copie după actul de identitate;
 3. După caz, documente de schimbare a numelui- în copie legalizată la notar sau in copii certificate ‘’conform cu originalul’de catre filiala jud.
 4. Diplomă de bacalaureat, dupa caz, diploma/certificat de absolvire a 12 clase- în copie legalizată la notar sau in copii certificate ‘’conform cu originalul’ de catre filiala jud;
 5. Unul din documentele de studii de AM prevăzute în coaloana I- în copie legalizată la notar sau in copii certificate ‘’conform cu originalul’ de catre filiala jud;
 6. Foaia matricolă/ Suplimentul la diplomă- în copie legalizată la notar sau in copii certificate ‘’conform cu originalul’ de catre filiala jud;
 7. Adeverința cu perioada școlarizării, după caz, de la școala postliceală/ facultate- în original;
 8. Cartea de muncă- în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de către angajator. În cazul angajatorilor din sectorul privat, contractul individual de muncă însoțit de actele adiționale (după caz)- în copie legalizată la notar sau copie atestată ”conform cu originalul” de angajator.
 9. Adeverința de vechime conform Anexei II- în original sau extras din REVISAL semnat, parafat și înregistrat de către unitatea care îl eliberează.
  Extrasul din REVISAL trebuie să conțină funcția, norma de încadrare, data de început și de sfârsit a perioade lucrate și după caz, concedii fără plată, creștere copil, concedii medicale, suspendări.
 10. Dovada achitării taxei de 100 RON (conform Hotărârii Consililui Național al OAMGMAMR nr. 32/2016 )
 11. Documentul eliberat de OAMGMAMR din care sa rezulte ca exercitarea profesiei pe teritoriul Romaniei s-a facut cu aviz de libera practica