Certificatul de status profesional curent se întocmește și se eliberează la cerere, de către filiala OAMGMAMR al cărui membru este solicitantul, în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

În vederea obținerii certificatului de status profesional curent, solicitantul va depune personal sau prin împuternicit prin procură notarială, la filiala OAMGMAMR al cărui membru este, cererea tip și documentele menționate aici:

  1. Pentru membrii OAMGMAMR
  2. Pentru cei care nu sunt membri ai OAMGMAMR

Certificatul de status profesional curent este valabil 3 luni de la data eliberării.