Transferul unui asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, de la o filială la alta, se poate efectua la solicitarea acestuia, în una din următoarele situații:

  • Schimbare loc de muncă dintr-un județ în altul
  • Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul.

Transferul se realizează astfel:

La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, se va depune:

  • Cererea de transfer – formular tip (descarcă Cererea de transfer),
  • Copie actului de identitate.
Pentru procedura de transfer:
  1. Se completează cererea de transfer ataşată şi se înaintează filialei de care aparţineţi;
  2. se anexează unul dintre documentele care atestă faptul că v-aţi mutat în alt judeţ: copia contractului de la noul loc de muncă – cu înscrisul “conform cu originalul”/ adeverinţă de la noul loc de muncă, din judeţul în care solicitaţi transferul/ copie “conform cu originalul” a actului de identitate; ( dacă membrul nu este încă angajat este suficient să facă dovada de schimbare a domiciliului)
  3. Cotizaţia pe anul în curs trebuie plătita la zi ( la Banca Transilvania Alba Iulia, în contul RO91BTRLRONCRT0262257501)
  4. După aprobarea cererii de transfer de către preşedintele filialei se va elibera o copie a dosarului aflat în arhivă, odată cu nota de transfer emisă pentru a notifica transferul către noua filială.

Soluționarea/aprobarea cererii de transfer se face în condițiile achitării/îndeplinirii la zi a obligațiilor.

În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera membrului solicitant o notă de transfer și o copie a dosarului de membru, și va efectua transferul.