Informatii privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea specializarii 2016

In perioada 18.10 – 31.10.2016 Ministerul Sanatatii organizeaza si desfasoara, prin Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti (SNSPMPDSB) Examenul pentru obtinerea specializarilor de Laborator, Balneo-fizioterapie, Igiena si sanatate publica, Radiologie-imagistica medicala si Nutritie si dietetica de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie care au absolvit programele de pregatire organizate in acest sens.

Examenul se organizeaza si desfasoara in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare si desfasurare a programelor de pregatire pentru obtinerea specializarilor in domenii complementare specialitatii de baza de catre asistentii medicali generalisti si asistentii medicali de pediatrie, cu modificarile si completarile ulterioare, in urmatoarele centre universitare de pregatire:

 • Bucuresti: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistica medicala, Nutritie si dietetica, Igiena si sanatate publica;
 • Cluj-Napoca: Laborator, Radiologie – imagistica medicala, Nutritie si dietetica, Balneo-fizioterapie;
 • Constanta: Radiologie – imagistica medicala;
 • Craiova: Radiologie – imagistica medicala, Balneo-fizioterapie, Laborator, Nutritie si dietetica;
 • Galati: Laborator, Radiologie – imagistica medicala;
 • Iasi: Laborator, Balneo-fizioterapie, Radiologie – imagistica medicala;
 • Sibiu: Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie – imagistica medicala.

Tematica si bibliografia pentru examenul de specializare sunt publicate pe site-urile SNSPMPDSB (www.snspms.ro) si OAMGMAMR (www.oamr.ro).

 • inscrierea se face la Filiala OAMGMAMR din judetul in care s-a desfasurat programul si la SNSPMPDSB, pentru Bucuresti;
 • perioada de inscriere: 04 – 17.10.2016, intre orele 10.00 – 14.00 , cu exceptia zilelor de sambata si duminica;
 • dosarul de inscriere cuprinde: cerere de inscriere, copie act identitate, adeverinta de absolvire a programului de specializare, chitanta de plata a taxei de examen;
 • predarea dosarelor de inscriere comisiilor locale de examen: 18.10.2016 ;
 • studierea dosarelor, validarea acestora, depunerea contestatiilor si solutionarea acestora de catre comisiile locale de examen: 18 – 20.10.2016;
 • desfasurarea probei practice: 21 – 29.10.2016 ;
 • desfasurarea probei scrise (test – grila): 30.10.2016, orele 10.00 – 12.00.

Mai multe informatii privind examenul de specializare se regasesc pe site-ul SNSPMPDSB (www.snspms.ro).

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 021/255.65.51. Persoane de contact – Lioara Simulescu, Andreea Baraitaru.