A .PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ÎN MEDICINA INTERNĂ ŞI SPECIALITĂŢILE ÎNRUDITE:
1. Administrarea medicamentelor

2. Primul ajutor în urgenţele medico-chirurgicale
– Resuscitarea respiratorie
– Resuscitarea cardiacă
B. PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ÎN CHIRURGIE ŞI MEDICINĂ DENTARĂ
1. Dezinfecţia, asepsia şi antisepsia
2. Traumatismele maxilo-faciale
– Leziuni traumatice de părţi moi, plăgi
– Fracturi de mandibulă
– Fracturile maxilarului superior
– Traumatisme dento-parodontale
3. Hemoragia
4. Şocul
5. Asfixia
6. Inflamaţii ale glandelor salivare
7. Dentiţia:
– Erupţia dentară la dinţii temporari şi permanenţi
– Particularităţi anatomice ale dinţilor temporari şi permanenţi
– Molarul de 6 ani
8. Afecţiuni ale dinţilor şi parodonţiului:
– Distrofiile dentare
– Caria simplă şi complicaţiile ei
– Pulpita
– Gangrena pulpară
9. Infecţiile oro-maxilo-faciale
– Herpesul bucal
– Stomatita ulcero-membranoasă
– Flegmonul planşeului bucal
– Supuraţiile difuze
– Abcesele lojilor superficiale
– Abcesele periosoase
– Osteita oaselor maxilare
– Osteomielita oaselor maxilare
10.Malformaţiile congenitale ale feţei şi maxilarelor:
– Formele anatomo-clinice
– Tulburările funcţionale
– Tratamentul
11.Tumori:
– Clasificarea tumorilor osoase – de părţi moi
– Tumori benigne
– Tumori maligne
12. Profilaxie stomatologică:
– Igiena orală individuală
– Profilaxia primară a cariei dentare
– Controlul plăcii bacteriene în profilaxia stomatologică
– Detartrajul
13. Aparatura de sterilizare:

-Etuva 50 dmc-100 dmc: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;

-Pupinel: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;

Sterilizator rapid SR: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;

Autoclav: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere ;

-Pregătirea instrumentelor în vederea sterilizării;

-Instrumentar de consultaţie: oglindă, sondă, pensă, escavator, spatulă bucală)

-Instrumentar necesar pentru prepararea cavităţilor: instrument rotativ: freze dentare, pietre dentare, discuri dentare, perii, pufuri, polipanturi dentare;

-Instrumentar pentru tratamentul endodontic;

-Intrumentar pentru detartraj (manual, ultrasonic, etc.);

– Pregătiri preextracţionale a bolnavului şi a cabinetului.

14. Protetică dentară:
– Câmpul protetic edentat total
– Examenul pacientului edentat
– Aplicarea şi adaptarea protezelor totale
– Amprentarea câmpului protetic edentat total
– Stomatopatiile protetice
15. Radiologie dentară:
– Teleradiografia cranio-facială
– Tehnici şi metode radiologice şi imagistice folosite în diagnosticul stomatologic şi chirurgie oro-maxilo-facială

BIBLIOGRAFIE

 1. A. Bucur, G. Băciuț, M. Surpățeanu – Managementul afecțiunilor chirurgicale oro-maxilo-faciale – Editura Didactică și Pedagogică București 2012
 2. F. Chiru, G. Chiru si L. Moraru – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sanatos – Ed. Cison 2001;
 3. M. Cuculescu – Prevenție primară în carie și parodontopatii – Editura Didactică și Pedagogică București 2010
 4. V. Dorobăț, D. Stanciu – Ortodonție și ortopedie Dento-facială- Editura Medicală București 2018
 5. S. Daşchievici, Mihăilescu M.- Chirurgie pentru cadre medii- Ed. Medicală Buc. 2007;
 6. E. Hutu, Păuna M, Bodnar VEdentaţia totală . Ed. Didactică şi pedagogică Bucureşti, Ed. A III-a –1998;
 7. Livia ZarneaPedodonţie, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1993;
 8. M. Voroneanu, A. Bucur, N. Iordache, H.Bălan – Urgențe medico-chirurgicale în cabinetul de medicină dentară: ghid practic de diagnostic și tratament prespitalicesc – Editura Medicală București 2016
 9. Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, modificată și completată prin Legea nr. 16/1998, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 8/13.01.1998;
 10. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii și familiei nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.353 / 23.05.2003, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 august 2004pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
 14. Ordinul ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;
 15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 16. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 17. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 18. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 791 din 7 octombrie 2016;
 20. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;