1. Hemoglobina: structură, funcţii;

  2. Eritrocitul: structură, funcţii, variaţii;

  3. Anemia feriprivă -simptome, investigaţii de laborator;

  4. Anemia megaloblastică- simptome, investigaţii de laborator;

  5. Anemiile hemolitice- simptome, investigaţii de laborator;

  6. Leucocitul-structură, forme, variaţii;

  7. Leucemia granulocitară cronică – simptome, investigaţii de laborator;

  8. Leucemia limfatică cronică: simptome, investigaţii de laborator;

  9. Trombocitul şi seria trombocitară;

10. Hemostaza-faza intrinsecă şi extrinsecă;

11. Grupele sanguine: sistemul OAB, Rh;

12. Colesterolul sanguin (surse, valori, importanţă clinică);

13. Formarea ureei: urogeneza-semnificaţie clinică;

14. Formarea acidului uric – semnificaţie clinică;

15. Sucul gastric: compoziţie, explorare de laborator;

16. Materii fecale-compoziţie, explorare de laborator;

17. Urina-compoziţie, explorare de laborator;

18. Diagnosticul de laborator în infecţiile TBC;

19. Tromboza;

20. Infarctul;

21. Inflamaţia;

22. Tumori maligne-caractere de malignitate, exemple;

23. Ciroza hepatică;

24. Infecţii nosocomiale: definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării;

25. Toxiinfectiile alimentare-definiţie, agenţii patogeni implicaţi, tehnica diagnosticării prin coprocultură;

26. Antibiograma-tehnică de lucru, principiu, interpretare, importanţă;

27. Metode de laborator în vederea prevenirii contaminării cu agenţi patogeni;

28. Virusurile-caracterizare generală, cultivare, tehnica de recoltare şi de lucru a probelor necesare pentru examenele virusologice;

29. Recoltarea produselor biologice în vederea examenului bacteriologic;

30. Hematopoieza-definiţie, celule şi organe hematopoietice; determinarea hemoleucogramei;

31. Boala Hodgkin-cauze, aspecte patologice, investigaţii de laborator;

32. Diabetul zaharat-afecţiune metabolică. Diagnosticul prin examenul sumarului de urina şi determinarea glicemiei;

Microbiologie

  1. Bacteriile-formă, dimensiuni, mod de grupare şi structură;

  2. Cultivarea bacteriilor-tipuri de medii de cultură şi tehnicile de însămânţare a acestora;

  3. Sterilizarea şi dezinfecţia: definiţie, tipuri de sterilizare şi substanţele folosite la sterilizare;

  4. Recoltarea produselor biologice, a apei şi alimentelor pentru examenele de laborator: recoltarea şi transportul produselor patologice (sânge, secreţii purulente, secreţii uretrale şi vaginale, exudat nazo-faringian, spută, urină, materii fecale); recoltarea apei pentru examenul bacteriologic şi fizio-chimic; recoltarea alimentelor pentru controlul sanitar;

  5. Examenul bacteriologic: examinarea preparatelor native şi colorate; coloranţii folosiţi în bacteriologie şi tipuri de coloranţi;

  6. Patogenitatea microorganismelor şi procesul infecţios-patogenitatea, virulenţa, toxigeneza, surse de infecţie, multiplicarea bacteriilor şi evoluţia infecţiilor;

  7. Mijloace de apărare ale organismului împotriva agresiunii microbiene: imunitatea naturală şi imunitatea dobândită (antigenele, anticorpii, imunitatea umorală, imunitatea mediată celular, imunitatea activă, vaccinurile, imunitatea pasivă, seroprofilaxia).

  8. Cocii gram (+): stafilococul, streptococul, pneumococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;

  9. Cocii gram (-): meningococul, gonococul: habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;

10. Bacilii gram (-): E.colli, Salmonella, Schigella, vibrionul holeric-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;

11. Bacilul difteric, b. tuberculos, b. cărbunos-habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;

12. Germenii anaerobi: bacilul tetanic, b. gangrenei gazoase şi b. botulinic- habitat, caractere morfo-tinctoriale, caractere biochimice şi de metabolism, caractere de cultură, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator;

13. Treponema pallidum: caractere morfo-tinctoriale, rezistenţa la agenţi chimici şi biologici, caractere de patogenitate, diagnostic de laborator.

Virusologie

1. Virusurile: caractere generale, clasificare, morfologie şi structură;

2. Multiplicarea virusurilor şi metodele de cultivare a acestora (pe animale de laborator, pe ouă embrionate, pe culturi de celule).

Parazitologie

1. Protozoarele: caractere generale, clasificare, exemple;

2. Clasa Sporozoare, genul Plasmodium: clasificare, mod de înmulţire, caractere de patogenitate;

3. Încrengatura Plathelminti, clasa Cestode, familia Taeniide: morfologie, ciclu biologic, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;

4. Încrengatura Nemathelminti, clasa Nematode, familia Trichinellidae, familia Ascaridae, familia Oxyuridae: morfologie, ciclu evolutiv, rol patogen, epidemiologie, diagnostic de laborator;

Entomologie

1. Clasa arachnidae, familia Ixodidae, familia Sarcoptidae: morfologie, evoluţie, mod de transmitere, rol patogen, diagnostic de laborator;

2. Clasa Insecta, familia Culicidae, familia Muscidae, familia Pulicidae, familia Pediculidae: morfologie, evoluţie;

3. Mijloace de combatere a artropodelor: măsuri profilactice, măsuri distructive (metode mecanice, fizice, chimice şi biologice).

Micologie

1. Morfologia, înmulţirea, nutriţia, toxinele şi rolul patogen al ciupercilor.

BIBLIOGRAFIE

1. Apăteanu VladRecoltarea, conservarea şi transfuzia de sânge, Editura Medicală Bucureşti 1997;

2. Aramă Sorin ŞtefanExplorări funcţionale, Ediţia a-II-a revizuită, Editura Cermaprint, Bucureşti 2007;

3. Buiuc DumitruMicrobiologie medicală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1995;

4. Debeleac Lucia, I. Popescu-DrandaMicrobiologie, Editura Medicală Amalteea, Bucureşti 1994;

5. Dimache Gheorghe, Panaitescu DanMicrobiologie şi parazitologie medicală, Editura Uranus, Bucureşti 1994;

6. Enache Florica, Stuparu MariaDiagnosticul de laborator în hemostaza, Editura ALL, Bucureşti 1998;

7. Gherman IoanCompediu de parazitologie clinică-Editura ALL, Bucureşti 1993;

9. Lotreanu VictorAnalize medicale, Editura CNI, Bucureşti 2000;

10. Mihele DenisaBiochimie clinică-metode de laborator, Editura Medicală, Bucureşti, 2000;

13. Popescu Mut DeliaHematologia clinică- Editura Medicală Bucureşti, 2001;

14. Sajin Maria, Adrian CostacheCurs de anatomie patologică- Ediţia a-II-a revizuită, Editura Cermaprint, Bucureşti, 2005;

15.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

16.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

17.Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

18.Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

19.Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

20. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 791 din 7 octombrie 2016;

21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;