I.  IGIENA MEDIULUI
1. Igiena aerului

            a.Compoziţia chimică a aerului;
            b. Contaminarea bacteriologică a aerului.

2. Condiţii de calitate a apei potabile;

3. Norme de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei:

            a. Zonele de locuit;
            b. Aprovizionarea cu apă a localităţilor;
            c. Fântâni publice şi individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut;
            d. Colectarea şi îndepărtarea apelor uzate şi a apelor meteorice;
            e. Colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide
            f. Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică;
            g. Norme privind produsele biocide şi produsele de protecţia plantelor utilizate de către populaţie;

II.  IGIENA RADIAŢIILOR
1. Radiaţiile ionizante;
2. Radiaţiile neionizante;
3. Securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională;

III. IGIENA ALIMENTATIEI
1. Bazele fiziologice ale alimentaţiei;
            a. Necesarul de energie;
            b. Necesarul de proteine;
            c. Necesarul de lipide;
            d. Necesarul de glucide;
            e. Necesarul de elemente minerale;
            f. Necesarul de vitamine;
2. Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.

3.Transmiterea microorganismelor patogene prin alimente.

IV. IGIENA COPIILOR ŞI TINERILOR
1. Dezvoltarea fizică a copiilor şi tinerilor

1.1. Igiena copiilor de vârsta 0-3 ani;
            a. Caracteristicile anatomo – fiziologice ale copilului mic;
            b. Dezvoltarea neuropsihică a copiilor de 0-3 ani;
            c. Structura si conţinutul regimului zilnic al copiilor 0-3 ani;
            d. Cerinţele igienico-sanitare ale creşei;

1.2.Igiena copiilor de vârsta 3-6 (7) ani;
            a. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică a copiilor de 3-6 (7) ani;
            b. Igiena procesului instructiv-educativ;
1.3. Igiena copiilor de vârsta şcolară;
            a. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică în perioada 6 (7) – 18 ani;
            b. Igiena activităţii şcolare;
            c. Cerinţele igienice în unităţile şcolare;

V.Norme de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor

1. Cerinţe igienico sanitare în unităţile de antepreşcolari:

 1. norme cubaj în sala de activităţi şi dormitor;
 2. norme de microclimat în salile de grupă şi dormitoare;
 3. număr maxim de copii admişi/grupă;
 4. cazarmamentul copiilor;

2.Cerinţe igienico-sanitare în unităţile de preşcolari:

 1. norme cubaj;
 2. norme iluminat;
 3. norme mobilier;
 4. norme de microclimat în sălile de grupă şi dormitoare.

3.Cerinte igienico–sanitare în unităţile şcolare;

 1. norme de cubaj în sălile de clasă;
 2. norme de iluminat  în sălile de clasă, laboratoare;
 3. norme de mobilier.

4. Norme de igienă a procesului instructiv –educativ în unităţile de preşcolari şi şcolari şi scopul respectării lor.

5. Regimul de activitate şi odihnă la grupele de vârstă 3-8 ani.

6. Aprovizionarea cu apă a unităţilor pentru ocrotirea, educarea copiilor şi tinerilor.

7. Spaţiile necesare pentru asistenţa medicală în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea  copiilor şi tinerilor.

8. Ancheta alimentară în unităţile pentru ocrotirea, educarea coiilor şi tinerilor, periodicitatea efectuării acesteia.

9.Condiţii pentru servirea meselor  în sălile de grupă din creşe, grădiniţe.

VI. Atribuţii specifice serviciilor de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective- Triajul epidemiologic;

VII. Atribuţii specifice serviciilor de examinare a stării de sănătate a elevilor- evaluarea stării de sănătate prin examen medical de bilanţ  şi monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice.

VIII. IGIENA MUNCII

1. Bazele Medicinii muncii

2. Protecţia muncii

3. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor. Examenul medical la angajarea în muncă, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examenul medical la reluarea muncii;

IX.  BOLI INFECŢIOASE ŞI EPIDEMIOLOGIE
1. Partea generală

1.1. Generalităţi despre infecţie, agentul patogen, gazda, rolul ambianţei în producerea infecţiei.
            a. Infecţia;
            b. Agentul patogen;
            c. Macroorganismul;
            d. Mediul exterior;
1.2. Noţiuni de epidemiologie generală;
            a. Introducere;
1.3. Factorii epidemiologici principali
            a. Izvorul epidemiogen;
            b. Căile de transmitere;
            c. Masa receptivă;
1.4. Factorii epidemiologici secundari;
            a. Factorul natural;
            b. Factorul economico-social;
1.5. Formele de manifestare ale procesului epidemic;
X. Diagnosticul bolilor infecţioase
            a. Introducere;
            b. Datele epidemiologice;
            c. Examenul clinic general;
            d. Datele de laborator;
XI.3. Tratamentul bolilor infecţioase
            a. Generalităţi;
            b. Tratamentul cu antibiotice şi chimioterapice;
            c. Tratamentul specific;
            d. Tratamentul chirurgical;
            e. Colectarea dezechilibrelor funcţionale;
            f. Combaterea inflamaţiei şi altor mecanisme patogene;
            g. Tratamentul simptomatic;
            h. Tratamentul de susţinere şi stimulare nespecifică;
            i. Repaosul şi tratamentul igieno-dietetic;
XII. Practica îngrijiri bolnavilor infecţioşi
1. Profilaxia bolilor infecţioase;
            1.1 Generalităţi;
            1.2. Măsuri antiepidemice în focar;
                        a. Măsuri îndreptate împotriva izvorului de infecţie;
                        b. Măsuri pentru întreruperea căilor de transmitere;
                        c. Măsuri pentru creşterea rezistenţei organismului;
                        d. Măsuri adresate factorilor epidemiologici secundari;
XIII. Partea specială
1. Clasificarea bolilor infecţioase;
2. Infecţii aerogene;
            a. Scarlatina, angina streptococică;
            b. Rujeola;
            c. Rubeola;
            d. Varicela, herpes zoster, herpes simplex;
            e. Tusea convulsivă;
            f. Parotidita epidemică;
            g. Gripa, viroze respiratorii;
            h. Difteria;
            i. Meningitele;
            j. Encefalitele;
            k. Pneumoniile;
            l. Tuberculoza;
            m. Infecţii digestive;
            n. Toxiinfecţiile alimentare;
            o. Hepatitele acute virale;

3. Boli cu poarta dominantă tegumentul şi mucoasele
            a. Infecţii stafilococice – septicemii;
4. SIDA

XIV. Circuitul informaţional şi raportarea bolilor transmisibile.

XV. Supravegherea, prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale.

            a. Amplasarea, construcţia, amenajarea şi funcţionarea unităţilor sanitare.

            b. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor medicale.

            c. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.

            d. Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

XVI. Exercitarea profesiei de asistent medical


BIBLIOGRAFIE
(A) S. Mănescu; Igiena- Ed. Universul, Bucuresti, 2000, Ediţia A II -A; (pag. 9-33, 35 -63, 79 – 91, 95-103, 107-127);
(B) D. Cocora; Igiena – Ed. Universul, Bucureşti, 2000, Ediţia A II-A; (pag. 131-140, 146-160, 163-167);
(C) A. Cordeanu; Igiena – Ed. Universul, Bucureşti, 2000, Ediţia A II-A, (pag. 169-182, 185-208, 216);
(D) E. Bucur; Igiena- Ed. Universul, Bucureşti, 2000, Ediţia A II-A; (pag. 222-230, 231-235, 237-240,259-262, 265- 269, 270-271, 273-281, 284-289, 291-293, 294, 296, 300-307, 309-312;
(E) C. Bocârnea; Boli infecţioase şi epidemiologie, Ed. Info-team, 1999, (pag. 12-22, 23-29, 32-39, 58-74, 77, 84-91, 104, 107-144, 151, 165, 181, 118;
(F) P. Manu, T. Niculescu; Practica Medicinii Muncii; Ed. Medicală,1978;

1. Ordin ministrului sănătăţii nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 59 bis  din 22 martie 1996 cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, modificată și completată prin Legea nr. 16/1998, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 8/13.01.1998;

3. Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.568 / 01.08.2002, cu modificările și completările ulterioare;

4.Ordinul nr. 976 din 16 decembrie 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 268/11.06.1999, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 527 din 29 iulie 1999 pentru stabilirea activităţilor conexe serviciilor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 383 din 12 august 1999 cu modificările și completările ulterioare;

6.Ordonanţa Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 41 din  31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 649 din 20 noiembrie 2001 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 773/4 decembrie 2001;

7.Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii şi familiei                nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecţia muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 880 din  6 decembrie 2002 cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 458 din  8 iulie 2002  privind calitatea apei potabile, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.875 din 12 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

9.Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordinul ministrului sănătăţii și familiei nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 353/23.05.2003, cu modificările și completările ulterioare;

11. Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173 din 16 octombrie 2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 924 din 23 decembrie 2003;

12. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914 / 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.695 din 15.08.2006 cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 617 din  6 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;

14. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 575 din 22 august 2007, cu modificările și completările ulterioare;

15.Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1466 / 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 642 din  8 septembrie 2008;

16. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

17.Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;

18.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1030 / 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;

19. Hotărârea Guvernului nr. 857 din 24 august 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 621 din  1 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare;

20. Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5298/1668 din  7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/ acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 25/12.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare;

21. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;

22. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei,  publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 127 din 21 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

23.Ordinul ministrului sănătății nr.961/19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

24. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 791 din 7 octombrie 2016;

25. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor  de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;