ELECTROTERAPIE 

 1. Bazele fiziologice ale electroterapiei:
 2. Potenţialul de repaus şi de acţiune; 
 3. Stimularea şi excitabilitatea ;
 4. Electrotonus;
 5. Legea excitabilităţii polare ;
 6. Acomodarea ;
 7. Frecvenţa stimulilor ;
 8. Modificări de excitabilitate ;
 9. Transmiterea şi conducerea excitaţiei ;
 10. Transmiterea neuromusculară ;
 11. Galvanoterapia:
 12. Proprietăţile fizice şi acţiunile biologice ale curentului galvanic;
 13. Efectele fiziologice ale curentului galvanic;
 14. Metodologii de aplicare ale galvanoterapiei ;
 15. Indicaţiile si contraindicaţiile galvanoterapiei;
 16. Terapia prin curenţi de joasă frecvenţă:
 17. Clasificarea curenţilor de joasă frecvenţă după parametrii fizici şi efectele terapeutice;
 18. Aplicaţiile cu scop analgetic ale curenţilor de joasă frecvenţă: curenţi diadinamici, TENS, Trabert ş. a.;  efecte şi mod de acţiune, modalităţi de aplicare, indicaţii şi  contraindicaţii;
 19. Stimularea contracţiei musculaturii striate normal inervate: mod de acţiune, forme de curenţi utilizate, metodologie şi tehnica de aplicare, indicaţii, contraindicaţii;
 20. Stimularea musculaturii striate denervate: forme de curenţi utilizaţi, mod de acţiune, electrodiagnostic, metodologia şi tehnica de aplicare, indicaţii, contraindicaţii;
 21. Electrostimularea musculaturii spastice: principii de acţiune, metodologia de aplicare, contraindicaţii;
 22. Riscuri, contraindicaţii şi măsuri generale de precauţie la aplicarea curenţilor de joasă frecvenţă;
 23. Terapia prin curenţi de medie frecvenţă

 –    Acţiunile biologice ale  curenţilor de medie frecvenţă;

 • Variaţiile modulaţiilor de frecvenţă aplicabile în curenţii interferenţiali;
 • Principalele efecte fiziologice ale curenţilor interferenţiali;
 • Metodologii de aplicare ale curenţilor de medie frecvenţă;
 •  Indicaţii şi contraindicaţii terapeutice;
 • Terapia cu înaltă frecvenţă;
 • Clasificare;
 • Proprietăţile fizice ale curenţilor de înaltă frecvenţă;
 • Modalităţi de aplicare ale undelor scurte;
 • Metoda în câmp condensator;
 • Metoda în câmp inductor, tehnica şi metodologia terapiei cu unde scurte, dozarea intensităţii câmpului de unde scurte;
 • Recomandări şi reguli de care să se ţină seama în aplicaţiile de unde scurte;
 • Indicaţiile şi contraindicaţiile terapiei cu unde scurte;
 • Terapia cu înaltă frecvenţă pulsatilă: acţiunea şi efectele terapeutice, indicaţii, avantajele aplicării;
 • Unde decimetrice: acţiunea şi efectele biologice şi fiziologice, tehnica de aplicare, indicaţii şi contraindicaţii;
 • Terapia cu ultrasunete
 • Proprietăţile fizice;
 • Forme de ultrasunete utilizate în terapie;
 • Acţiunea biologică şi efectele  fiziologice ale ultrasunetelor;
 • Metodologia aplicaţiilor cu ultrasunete;
 • Tehnica aplicaţiilor cu ultrasunete; terapia combinată, US cu forme de electroterapie de joasă frecvenţă;
 • Indicaţiile şi contraindicaţiile tratamentului cu ultrasunete;
 • Contraindicaţii ultrasonoterapie;
 • Fototerapia; radiaţiile infraroşii; radiaţiile ultraviolete; radiaţia laser de joasă putere 
 • Proprietăţile fizice în fototerapie;
 • Efectele biologice şi fiziologice ale luminii;
 • Efectele  terapeutice ale fototerapiei, în funcţie de tipul de radiaţie;
 • Metodologii de aplicare, mod de acţiune, indicaţii, contraindicaţii în fototerapie;
 • Terapia prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă

–     Acţiunile câmpurilor magnetice; bazele fiziologice şi efecte terapeutice;

 • Modalităţi de aplicare ale câmpurilor magnetice de joasă frecvenţă;
 • Reguli care trebuie respectate în aplicarea tratamentelor cu magnetoflux;
 • Indicaţiile şi contraindicaţiile aplicaţiilor cu magnetoflux;

MASAJUL TERAPEUTIC

 • Definitie şi clasificare;
 • Tehnicile de bază în masajul clasic terapeutic: caracteristici, metodologie, indicaţii, contraindicaţii;
 • Tehnici particulare de masaj terapeutic: masajul transversal profund, masajul reflex, mesajul de drenaj veno-limfatic, masajul periostal, ş. a.;
 • Indicaţiile şi modalităţile tehnice de masaj;
 • Contraindicaţiile absolute şi relative ale masajului terapeutic;

TERMOTERAPIA

 • Homeostazia de termoreglare: definiţie, comportamentul termic la expunere de factori termici variaţi, mecanismele de termoreglare de tip central şi periferic, patologia termoreglării;
 • Clasificarea procedurilor de termoterapie;
 • Metodologii de aplicare în termoterapie: crioterapie, aplicaţii de cataplasme (parafină, nămol), termoterapia uscată, cura Kneipp;
 • Hidrotermoterapia: proceduri locale, segmentare, generale; aplicaţii calde, aplicaţii termice alternante contrastante, balneaţia externă cu ape minerale (sărate, sulfuroase, carbogazoase, termale, mixte);

KINETOTERAPIA

 1. Obiective de bază în kinetologie:
 2. Relaxarea;
 3. Corectarea posturilor şi aliniamentul corpului (alinierea coloanei vertebrale, a centurii scapulare, extremităţilor inferioare);
 4. Creşterea mobilităţii articulare;
 5. Creşterea forţei musculare ;
 6. Creşterea coordonării, controlului şi echilibrului;
 7. Corectarea deficitului respirator;
 8. Antrenamentul la efort;
 9. Reeducarea sensibilităţii;
 10. Tehnici, exerciţii şi metode kinetologie:

Tehnici anakinetice: imobilizarea şi posturile (poziţionările) ;

 • Tehnici kinetice de tip static şi dinamic;
 • Exerciţiul fizic (terapeutic);

Metode

 • Metoda Kabat ;
 • Metoda Bobath;
 • Metode speciale;
 • Mecanoterapia;
 • Scripetoterapia; 
 • Sistemul Guthrie Smith;
 • Suspensoterapia;
 • Terapia ocupaţională;
 • Manipulările;
 • Tracţiunile (elongaţiile vertebrale);
 • Hidrokinetoterapia;
 • Gimnastica aerobică;
 • Sportul terapeutic;

RECUPERAREA MEDICALĂ

 1. Recuperarea posttraumatică
 2. Sechele algofuncţionale sau funcţionale după: entorse, luxaţii, fracturi sau traumatisme complexe de membre superioare sau inferioare – metodologii particulare de recuperare, în funcţie de topografie şi tipul de leziune;
 3. Recuperarea mâinii posttraumatice;
 4. Recuperarea posttraumatică a leziunii de nervi periferici;
 5. Recuperarea piciorului posttraumatic şi a mersului;
 6. Recuperarea în traumatisme vertebrale fără manifestări neurologice;

B.  Recuperarea neurologică

1. Recuperarea pacientului după accidentul vascular cerebral (Stroke), în funcţie de etapă şi forma de evoluţie; 

2. Recuperarea în scleroza în plăci;

3. Recuperarea în boala Parkinson;

4. Recuperarea în poliradiculonevrite;

5. Recuperarea în hernia de disc, tratament conservator sau post – chirurgical;

6. Recuperarea în neuropatiile periferice;

7. Recuperarea în traumatisme vertebro – medulare şi cerebrale (parapareza, tetrapareza);

C. Recuperarea în patologia reumatismală

1. Poliartrita reumatoidă: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex, în funcţie de etapă şi forma de evoluţie;

2.Spondilartropatiile seronegative:

 • Spondilita anchilopoetică: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex;
 • Artropatia psoriazică: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex;
 • Reumatisme degenerative: artroze – generalităţi, aspecte particulare de afectare periferică, centuri sau coloană vertebrală;
 • Coxartroza: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex.
 • Gonartroza: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex;
 • Artroze intervertebrale: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex.
 • Lombalgia acută şi subacută: tablou clinic, tratament recuperator complex;
 • Lombalgia cronică:  tablou clinic, tratament recuperator complex;
 • Periartrita scapulo-humerală: definiţie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex, în funcţie de forma clinică şi evolutivă.

BIBLIOGRAFIE:

 1. Rădulescu AndreiElectroterapie – Editura Medicală Bucureşti 2014;
 2. Sbenghe TudorKinetoterapie profilactică, terapeutică şi de recuperare- Ed. Medicală Bucureşti- 1987;
 3. Sbenghe TudorRecuperarea medicală la domiciliul bolnavului- Ed. Medicală Bucureşti 1996;
 4. Adriana Sarah NicaRecuperare Medicală- Ed. Universitară “Carol Davila” – 2004;
 5. Delia CintezăRecuperare Medicală – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003;
 6. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 8. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 9. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 10. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 791 din 7 octombrie 2016;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;