I. Fenomenologia formării și dezvoltării aparatului dentomaxilar

a) Formarea și dezvoltarea sistemului dentar

b) Dinamica dentiției, arcadelor dentare și ocluziei

c) Rolul masticației în dezvoltarea aparatului dentomaxilar

d) Rolul deglutiției în dezvoltarea aparatului dentomaxilar și în producerea anomaliilor dentomaxilare

II. Depozite dentare moi și dure

III. Mijloace mecanice de control al plăcii dentare

a) Periuțe de dinți și perierea dentară

IV. Mijloace mecanice auxiliare periajului dentar și destinate controlului plăcii dentare

V. Modalități de aplicare a substanțelor chimice antiplacă:

a) Pastele de dinți;

b) Apele de gură;

c) Saliva artificială;

d) Irigări orale sau dușuri bucale;

e) Gumele de mestecat;

VI. Prevenirea bolilor plăcii prin controlul dietei

VII. Prevenire cariei dentare prin administrare de fluor

VIII. Caria dentară

a) Termenul de carie dentară  

b)Caria suprafețelor radiculare

c) Caria secundară

IX. Îngrijirea preventivă stomatologică a pacienților, pe grupe de vârstă

X. Îngrijirea preventive stomatologică a pacieților cu variate tipuri de protezări dentare

XI. Proceduri preventive efectuate în parodontologie:

a) Detartrajul manual

b) Detartrajul mecanic

c) Finisarea și lustruirea suprafețelor dentare detartrate

XII. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare

a) Considerații generale;

b) Factori generali

c) Factori locali

XIII. Principii și etape în planificarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare

a) Date generale

b) Factori care limitează tratamentul ortodontic

c) Periodizarea tratamentului ortodontic

XIV. Principii în tratamentul protetic în perioada de creștere

XV. Paricularitățile anesteziei locale în stomatologie

XVI. Substanțele anestezice

XVII. Noțiuni de anatomie a nervului trigermen

XVIII. Anestezia generală în stomatologie și chirurgie oro-maxilo-facială

 a). Monitorizarea

-înregistrarea datelor-fișa de anestezie

b) anestezia în raport cu intervenția de efectuat

XIX. Urgențe medicale în medicina dentară

a) Atitudinea față de afecțiunile cardio-vasculare în cabinetul de medicină dentară

b) Atitudinea față de afecțiunile respiratorii în cabinetul de medicină dentară

c) Atitudinea față de afecțiunile neuro-psihice în cabinetul de medicină dentară

d) Atitudinea față de afecțiunile metabolice în cabinetul de medicină dentară

e) Atitudinea față de afecțiunile endocrine în cabinetul de medicină dentară

f) Atitudinea față de insuficiența renală cronică în cabinetul de medicină dentară

g) Atitudinea față de hepatopatii în cabinetul de medicină dentară

h) Atitudinea față de pacienta gravidă în cabinetul de medicină dentară

i) Atitudinea față de accidentele generale ale anesteziei loco-regionale în cabinetul de medicină dentară

j) Resuscitarea cardio-respiratorie în cabinetul de medicină dentară

k) Atitudinea față de bolnavul oncologic în cabinetul de medicină dentară

XX.Aparatura de cabinet și instrumentarul necesar actului medical stomatologic

BIBLIOGRAFIE

 1. Boboc Gh.: Aparatul dento-maxilar-formare şi dezvoltare, Ed. Medicală Bucureşti –Ediția a II a -2016;
 2. M. Cuculescu – Prevenție primară în carie și parodontopatii – Editura Didactică și Pedagogică București 2010
 3. V. Dorobăț, D. Stanciu – Ortodonție și ortopedie Dento-facială- Editura Medicală București 2018
 4. Gănuta N, Canavea I.: Anestezia în stomatologie şi chiurgia maxilo-faciala, Casa de Editură Edimpex – Speranţa, Bucureşti 1993;
 5. M. Voroneanu, A. Bucur, N. Iordache, H.Bălan – Urgențe medico-chirurgicale în cabinetul de medicină dentară: ghid practic de diagnostic și tratament prespitalicesc – Editura Medicală București 2016
 6. Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.552 din 27 iunie 2006, modificată și completată prin Legea nr. 16/1998, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 8/13.01.1998;
 7. Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.446/25.06.2002, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;
 10. Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 293/30 august 2004pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate radiologică în practica de radioterapie, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 94/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1253 din 24 decembrie 2004;
 11. Ordinul ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;
 12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;
 13. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 14. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 15. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 791 din 7 octombrie 2016;
 17. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;