I. BOLI INTERNE

Notă: candidaţii vor cunoaşte fiecare afecţiune: definiţie, simptomatologie, tratament igieno-dietetic

 1. Boli ale aparatului respirator
  • Pneumonii şi bronho-pneumonii;
  • Pleurezii;
 2. Boli ale aparatului cardio-vascular
  • Valvulopatii;
  • Pericardite;
  • Infarct miocardic;
  • Insuficienţa cardiacă;
  • Hipertensiunea arterială;
  • Ateroscleroza;
 3. Boli ale aparatului digestiv
  • Gastrite acute şi cronice;
  • Ulcer gastric şi duodenal;
  • Complicaţiile stomacului operat;
  • Enterite;
  • Colopatii funcţionale;
  • Enterocolita acută;
  • Colite;
  • Rectocolita ulcero-hemoragică;
  • Hepatite acute şi cronice;
  • Ciroza hepatică;
  • Colecistite litiazice şi nelitiazice;
  • Diskinezia biliară;
  • Pancreatite acute şi cronice;
  • Peritonite;
 4. Boli ale aparatului urinar
  • Glomerulonefrite acute şi cronice;
  • Sindrom nefrotic;
  • Nefropatii interstiţiale şi tubulare;
  • Insuficienţa renală acuta şi cronică;
  • Litiaza renală;
 5. Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice
  • Anemii;
  • Leucemii;
 6. Boli reumatismale
  • R.A.Ac.;
 7. Boli de nutritie
  • Diabet zaharat;
  • Obezitatea;
  • Denutriţia;
  • Hiperlipidemii;
  • Guta;
 8. Boli prin carenţe vitaminice şi minerale
  • Avitaminoza A;
  • Rahitismul;
  • Tetania;
  • Carenţe de vitamina E;
  • Beri-Beri;
  • Scorbut;
  • Pelagra;

II. INFECŢII INTRASPITALICEŞTI ŞI PROFILAXIA LOR

III. NOŢIUNI DE IGIENĂ ALIMENTARĂ

 • cerinţele igienico-sanitare faţă de modul de alcătuire a raţiei alimentare; nevoia de proteine, lipide, glucide, săruri minerale şi vitamine. Nevoile energetice ale organismului, modul de alcătuire a unei raţii alimentare;
 • cerinţele igienico-sanitare faţă de alimente: modificarea calităţii igienice a alimentelor datorită scăderii valorii nutritive, alterării lor, infectării, infestării sau impurificării lor chimice;
 • cerinţele igienico-sanitare faţă de produsele alimentare, carne şi produsele din carne, peştele, laptele şi produsele de lapte, ouă, grăsimile, cerealele, legumele, conservele, fructele, zaharul şi produsele zaharoase, băuturile, condimentele.
 • Cerinţele igienico-sanitare faţă de păstrarea, transportul şi pregătirea alimentelor;
 • Cerinţele igienico-sanitare faţă de unităţile de alimentaţie colectivă: blocul alimentar din spitale, sanatorii, colectivităţi de copii, etc.

IV. PRINCIPII DE ALIMENTAŢIE SPECIFICĂ COPIILOR

 • Necesităţile de principii nutritive ale copiilor;

V. TEHNICILE SPECIALE DE PREGĂTIRE A PREPARATELOR DIETETICE

– Preparate dietetice pentru adulţi:
a) Dietoterapia în patologia gastro-intestinală: ulcer gastric, duodenal, enterite, rectocolite, diaree, constipaţie;
b) dietoterapia în patologia hepatobiliară-hepatita epidemică, hepatita cronică, criza hepatică, icter, colecistite, litiaza biliară;
c) dietoterapia în patologia nutriţională: carenţe nutritive, obezitate, diabet zaharat, guta, hiperlipidemii.
d) dietoterapia în HTA.

BIBLIOGRAFIE

 1. Constantin BorundelManual de medicină internă pentru cadre medii -Editura All 2009;
 2. BocârneaBoli infecţioase şi epidemiologie – Ed. Infoteam 1999;
 3. Daşchievici S. şi Mihăilescu M.Chirurgie-Editura Medicală 2007;
 4. Mogoş – Alimentaţia în bolile de nutriţie şi metabolism – Vol I si II- Ed. Didactică şi Pedagogică – Bucureşti 1998;
 5. Lucreţia Titircă – Urgenţele Medico-Chirurgicale-Sinteze pentru cadre medii – Ed. Medicală 2006;
 6. Ordinul ministrului sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Controlul infecţiilorGhid privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile de asistenţi medicali – Autor: Institutul de Sănătate Publică Bucureşti – Editat în anul 2001;
 8. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 11. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 12. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 14. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;