1. Antibiotice şi chimioterapice antimicrobiene: definiţie, clasificare, spectru de activitate, mod de administrare, contraindicaţii;
2. Vitamine: definiţie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
3. Analgezice opioide: definiţie, clasificare (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
4. Analgezice şi antipiretice: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
5. Anticonvulsivante: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
6. Antiparkinsoniene: definitie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
7. Medicaţia antihipertensivă: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicatii;
8. Medicaţia aparatului respirator:

a) antituse – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
b)expectorante – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
c)bronhodilatatoare – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
d) medicaţia astmului bronşic;

9. Medicaţia aparatului digestiv:

a) antiacide – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
b) inhibitori ai secreţiei gastrice – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
c) antiulceroase – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
d) purgative-laxative – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
e) antidiareice – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
f) antiemetice – definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;

10. Diuretice: definiţie, clasificare, farmacoterapie (pentru fiecare reprezentant), contraindicaţii;
11. Soluţii: – definiţie, clasificare, componentele soluţiilor, prepararea soluţiilor, exemple de soluţii apoase, alcoolice, uleioase;
12. Soluţii extractive apoase: infuzii, macerate, decocturi;
13. Colire: definiţie, preparare, exemple;
14. Pulberi: definiţie, controlul pulberilor, exemple;
15. Drajeuri: definiţie, preparare, exemple;
16. Comprimate: definiţie, componente, preparare, caracteristici, exemple (comprimate obişnuite şi efervescente);
17. Emulsii: definiţie, clasificare, compoziţie, preparare şi emulgatorii folosiţi la preparare, exemple;
18. Suspensii: definiţie, clasificare, preparare, exemple;
19. Unguente: definiţie, clasificare, preparare, exemple;
20. Supozitoare: definiţie, clasificare, excipienţi folosiţi la prelucrarea supozitoarelor, preparare, exemple;
21. Mierea: compoziţie chimică, întrebuinţări;
22. Propolisul: compoziţie chimică, întrebuinţări;
23. Ceara de albine: compoziţie chimică, întrebuinţări;
24. Eliminarea medicamentelor din organism;
25. Factorii care influenţează acţiunea medicamentelor;
26. Toxicitatea medicamentelor;
27. Alcaloizi: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu alcaloizi;
28. Uleiuri volatile: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu uleiuri volatile;
29. Substanţe amare: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substanţe amare;
30. Substanţe rezinoase: definiţie, clasificare, exemple de produse vegetale cu substante rezinoase;

BIBLIOGRAFIE: SPECIALITATEA   FARMACIE 

 1. Dobrescu D.Farmacoterapie practică, vol.I şi II -Ed. Medicală, Bucureşti 1989;
 2. M. Constantinidi, Z.Marinescu, L. PanoiuFarmacologie clinică pentru cadre medii – Ed. Universul, Bucureşti 1996;
 3. Farmacopeea Română, Ediţia a X a, Editura medicală, Bucureşti 2005;
 4. Memomed 2016-Ediţia 22-Editura Universitară Bucureşti 2016;
 5. Paunescu T., Maftei I., Hossu T., Mosteanu T.,Apifitoterapia -Ed. Apimondia, Bucureşti 1988;
 6. Istudor V.Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie, vol I şi II, Ed. Medicală Bucureşti 2001;
 7. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 51 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Codul de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 560 din 12 august 2009;
 10. Ordinul ministrului sănătății nr.1226/03 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 855 din 18 decembrie 2012;
 11. Ordinul ministrului sănătății nr.961 / 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 681 din 2 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;
 13. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1410/12.12.2016 privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1009/15 decembrie 2016;