OAMGMAMR Filiala Alba a început REAVIZAREA pentru anul 2020.

Documentele necesare eliberării AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru anul 2020 pentru membrii săi:

 • Certificatul de membru în original;
 • Copie după asigurarea de răspundere civilă profesională – malpraxis, încheiată pentru întreg anul 2020, valoarea minimă asigurată fiind de :
  • 10.000 euro – pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi
  • 4.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale
  • 2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii

Recomandăm ca asigurarea de răspundere civilă profesională să cuprindă daune morale, variantă care acoperă mult mai sigur riscurile profesionale la care sunt expuşi asistenţii medicali.

 • Raport per salariat din REVISAL eliberat în luna prezentării documentelor pentru reavizare

Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :

 • copie CI
 • copie certificat căsătorie
 • copie sentință divorț

Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate (anul 2018), care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ, vor prezenta :

 • copie legalizată după diploma de absolvire

Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare :

 • CI – copie
 • decizie suspendare a contractului de muncă şi decizie de încetare a suspendării – (copii)

 

Dovada achitării cotizației pentru anul 2019 şi a celei pentru anul 2020 se va face prin prezentarea chitanţei eliberate la depunerea sumelor în contul OAMGMAMR Filiala Alba RO91BTRLRONCRT0262257501 deschis la Banca Transilvania, la ridicarea AVIZULUI.

Pentru membrii care profesează ca PFI vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior şi:

 • certificatul de înregistrare fiscală – copie (dacă nu l-au depus până acum)
 • declaraţia cu veniturile realizate în 2018 depusă la AJFP Alba (în locul raportului per salariat)

Pentru membrii pensionaţi care profesează vor depune în plus faţă de cele menţionate anterior şi:

 • copie după decizia de pensionare
 • certificat de sănătate (fişa de aptitudini eliberată de medic de Medicin Muncii)

 Asistenţii medicali care au absolvit programul de REVALORIZARE a formării iniţiale şi înca nu au depus o copie a diplomei pentru dosarul personal, o pot face pentru a le fi înregistrată şi pe certificatul de membru.

 

 PROGRAMUL DE RELAŢII CU PUBLICUL (preluare / eliberare documente) este de

LUNI până VINERI între orele 12:00 – 16:00.

Termen eliberare AVIZ 2020 –  cinci zile lucrătoare de la depunerea actelor.