• Categorie Articol:Noutăți

Examenul de grad principal sesiunea 2021 se va desfășura, conform calendarului anunțat: 

– 02 septembrie 2021 asistenții medicali generaliști la Universitatea 1 Decembrie 1918, Amfiteatrele A6 și A9;

– 03 septembrie 2021 celelalte specialități la Sala de Curs a OAMGMAMR Filiala Alba.

Examenele vor începe la ora 10,00 în ambele zile. 

Accesul în sălile de examen se va face între orele 8,00- 9,30 (în conformitate cu recomandările INSP), pe baza cărții de identitate (fiind acceptate și documentele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat pe durata stării de alertă, conform prevederilor Legii nr.55/2020).

Listele cu repartiția pe săli vor fi afișate la sediul OAMGMAMR Filiala Alba și la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, în data de 01.09.2021.

Pe toată durata desfășurării examenului vor fi respectate următoarele instrucțiuni igienico-sanitare:

– căile de acces (de tip poartă, ușă) vor fi menținute deschise în timpul primirii candidaților;

– la intrarea în sală se va realiza termometrizarea cu un termometru non-contact, de către persoanele desemnate de Comisia Locală de Examen;

– nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius;

– completarea formularului ,,Declarație pe proprie răspundere” se va face înainte de intrarea în sala de examen.

– se va sigura dezinfecția mâinilor cu dezinfectant pe bază de alcool la intrarea în sală;

– purtarea măștii faciale de către candidați și supraveghetori pe toată durata examenului, de la accesul în clădire până la părăsirea acesteia este obligatorie;

– în sălile de examen este stabilită repartizarea candidaților pe locurile pe care vor sta, cu asigurarea distanțării fizice la cel puțin 1 metru între ei;

– respectarea, de către candidați și supraveghetori, a măsurilor generale de prevenire a infecției SARS CoV-2 pe tot parcursul examenului (distanțarea fizică, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batistă de unică folosință);

– candidații vor avea propriile recipiente de apă;

– ieșirea din sală după terminarea examenului se va face eșalonat, evitându-se alomerările la ușile de ieșire.

Nu se vor prezenta la examen persoanele care se află în următoarele situații :

– cei cu febră (mai mare de 37,3 °C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației).

– cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu.

– cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată.

Menționăm faptul că prezentele măsuri au în vedere reglementări/recomandări cu referire la situația epidemiologică existentă la data emiterii acestora.

Candidații vor primir teste-grilă care conţin 100 de întrebări, fiecare întrebare având 3 variante de răspuns, din care un singur răspuns este corect. Fiecare răspuns corect este notat cu un punct. Punctajul final al fiecărei grile de răspuns este egal cu suma întrebărilor cu răspuns correct, maxim fiind de 100 de puncte, corespunzător notei 10.

Candidaţii care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor-grilă şi a grilelor de răspuns sau care care, din orice motiv, părăsesc sala în primele 30 de minute de la începerea probei predau şi testul-grilă și pierd dreptul de participare la examen.

Pentru completarea datelor de identificare şi a grilelor de răspuns, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră (orice altă culoare decât cea albastră este interzisă, fiind considerată semn distinctiv.); pixuri cu mina albastră vor fi puse la dispoziția candidaților pentru fi folosite la completarea grilelor.

Candidații pot solicita o nouă grilă de răspuns pe parcursul examenului. Transcrierea grilei de răspuns se face fără depăşirea orei stabilite pentru finalizarea probei, durata examenului fiind de 2 ore. Pe toată durata examenului, este interzisă folosirea de către candidați a telefoanelor mobile sau a altor mijloace electronice de comunicare.

După expirarea timpului probei de examen, candidaţii predau responsabilului de sală, pe bază de semnătură, grilele de răspuns şi aşteaptă corectarea acestora, care se va face de către responsabilul de sală în prezenţa candidatului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă.

Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării de către comisia locală de examen a rezultatelor obţinute la examenul de grad principal. 

La nivelul filialelor teritoriale, comisiile locale, în funcție de evoluția epidemiologică de la nivel național/local la data susținerii probelor de examen, pot adopta măsuri suplimentare.

Comisia Locală de Examen Alba grad principal – sesiunea 2021