În vigoare de la 19 decembrie 2014

Consolidarea din data de 05 iulie 2017 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 19 decembrie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 553/2017;
Ultimul amendament în 19 mai 2017.

    Văzând Referatul de aprobare nr. NB 10.440/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii, 
având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. 

   Art. 1. –   Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

   Art. 2. –   Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 3. –   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul sănătăţii,
Alin Iulian Tucmeanu,
secretar de stat

    Bucureşti, 2 decembrie 2014. 

    Nr. 1.454. 

ANEXĂ  

NORME METODOLOGICE
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent 

   *) Potrivit art. I şi II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 553/2017, Normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.454/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 19 decembrie 2014, se modifică şi se completează.