Având în vedere prevederile art.22 alin. (2)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014,   cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care își exercită profesia de asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, vor încheia asigurări de răspundere civilă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a)     asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe și unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b)     asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale,  laboratoare, echivalentul în lei,  al  sumei de 4000 euro;

c)      asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Art. 2  Asigurările de răspundere civilă în domeniul medical, se vor încheia numai cu societăţi  de asigurări   autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Asigurări.

Art. 3 Valorile prevăzute la art. 1 sunt minimale, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali având libertatea ca în funcție de specificul locului de muncă și activităților efectiv desfășurate, să încheie contracte de asigurare pentru răspundere civilă profesională la valori mai mari.

Art. 4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.5  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 21/12.12.2008*  privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical și   nr. 23/03.12.2010* privind completarea  Hotărârii Consiliului național nr. 21/12.12.2008 privind stabilirea valorii minim asigurate pentru răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională.

………………………………….

*) Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 21/12.12.2008*  și   nr. 23/03.12.2010* nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.