HOTĂRÂRE  NR. 13/19.06.2018 pentru completarea Hotărârii Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014,   cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, întrunit în ședința din data de 19.06.2018, emite următoarea

HOTĂRÂRE

 Art. I  Hotărârea Consiliului național nr. 17/28.03.2017 pentru aprobarea Normelor de  creditare a formelor de educație medicală continuă , se completează după cum urmează:

  1. La articolul 11 alineatul (2 ), se modifică și  va avea  următorul cuprins:

,,(2)  Cursurile de educație medicală continuă la distanță sunt organizate de către:

  1. a) OAMGMAMR si  filialele sale;
  2. b) Ministerul Sănătății prin Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, în baza criteriilor stabilite prin Protocol de colaborare.”

Art. II Prezenta hotărâre se va comunica tuturor filialelor  Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.