HOTĂRÂRE NR. 6/16.03.2018 pentru aprobarea  Metodologiei de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare  și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor  de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale.

Având în vedere:

– prevederile art. 40 alin. (1) lit. a^1 și lit.a^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – OAMGMAMR, cu modificările şi completările ulterioare,

-prevederile art.1 alin.(4)și(5), ale art.25 și ale art.26 din Legea nr.200/2004  privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România , emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a stagiului de adaptare  și a probei de aptitudini în vederea recunoașterii calificărilor de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical, sub incidența Regimului general de recunoaștere a calificărilor profesionale prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Anexă Metodologie-stagiu-adaptare