Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2)lit. i) Capitolul III – Înființarea, organizarea și funcționarea cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă sau a profesiei de asistent medical din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1454/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim independent,

În temeiul art. 53 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014,   cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională suplimentară la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

Art. 2 Asigurările de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională se vor încheia numai cu societăți de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul  Asigurări.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării de către Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art. 4  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.5  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 15/27.03.2015*) și  nr. 22/04.06.2015*).

………..

*)  Hotărârile Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 15/27.03.2015*  și  nr. 22/04.06.2015*  nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.