Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei este documentul care permite asistentului medical/moaşei să lucreze legal. Avizul se eliberează numai membrilor OAMGMAMR care își exercită nemijlocit profesia ca asistenţi medicali sau moaşe.

Documentele necesare eliberării AVIZULUI ANUAL PENTRU AUTORIZAREA EXERCITĂRII PROFESIEI de asistent medical generalist, moașă și asistent medical pentru membrii săi:
                – Certificatul de membru în original;
                – Copie după asigurarea de răspundere civilă profesională – malpraxis, încheiată pentru întreg anul, valoarea minimă asigurată fiind de :
10.000 euro – pentru asistenții medicali și moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi
4.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în cabinet de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale
2.000 euro – pentru asistenții medicali care își exercită profesia în farmacii
Recomandăm ca asigurarea de răspundere civilă profesională să cuprindă daune morale, variantă care acoperă mult mai sigur riscurile profesionale la care sunt expuşi asistenţii medicali.
                – Raport per salariat din REVISAL, datat și ștampilat de angajator;
                Pentru cei care și-au schimbat numele sau cartea de identitate, vor prezenta acte doveditoare, după caz :
                – copie CI;
                – copie certificat căsătorie;
                – copie sentință divorț;
                Pentru absolvenții de scoala postliceală și facultate, care s-au înscris în OAMGMAMR pe baza adeverinței eliberate de unitatea de învățământ, vor prezenta :
                -copie legalizată după diploma de absolvire
                Pentru cei care revin în activitate din concediul pentru îngrijirea copilului până la 2 ani, dacă nu au realizat acest lucru anterior reluării activității, vor prezenta suplimentar următoarele acte doveditoare :
                – copie xerox CI;
                – decizie suspendare a contractului de muncă şi de încetare a suspendării – copie xerox.
                Dovada achitării cotizației pentru anul pentru care se face avizarea se va face prin prezentarea chitanţei eliberate la depunerea sumelor în contul OAMGMAMR Filiala Alba RO91BTRLRONCRT0262257501 deschis la Banca Transilvania, la ridicarea AVIZULUI.
                Verificarea întrunirii celor 30 credite aferente anului anterior celui pentru care se eliberează avizul se face la filială.