În conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HGR nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Metodologia de concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante:

Asistent medical

Asistent medical debutant

Asistent medical debutant de farmacie

Asistent medical principal

Gipsar medical debutant

Infirmieră

Infirmieră debutant

Îngrijitoare de curățenie

Muncitor necalificat I

Muncitor calificat IV- bucătar

Inspector de specialitate gradul IA

Registrator medical debutant

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați https://www.spitalalba.ro/wp2/anunt-concurs-ocupare-posturi-vacante-iulie-august-2022/


În atenția colegilor care solicită adeverință pentru participarea la concursuri de angajare

Cererile privind adeverințele necesare  pentru înscrierea la concursurile de angajare se pot depune atât la sediul OAMGMAMR Filiala Alba din strada Tudor Vladimirescu, Nr.26, Alba Iulia, cât și online, pe adresa secretariat@oamralba.ro  , în intervalul orar 09.00 – 15.00.

Adeverința se va elibera a doua zi după depunerea cererii în intervalul orar 09.00 – 15.00.